Članstvo

ČLANSKA STRUKTURA TEMELJI NA PODPORNIH ČLANIH IN REDNIH ČLANIH

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
Read More

Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju. Hvala za dogodek in vabilo.Srečanje s kulturnim programom na Ljubljanskem gradu. Nepozabno in toplo srečanje z organistom Sašo Frelihom – Mišom in gospo Frelih, s katero sva ugotovili, da se itak poznava. So ljudje, ki jih občudujem. Njihovo znanje, energijo, nekaj toplega, kar veje iz globin.

Vas bi pa človek poslušal in poslušal.

Še posebej prisrčno pozdravljam vse sodelavce in prostovoljce, oslabele in bolne, vse urejene družine in vsa razdrta družinska ognjišča, vse iz družbe odrinjene osamljence in vse iskalce lepega in dobrega

Vsakdo, ki prvič vstopa v društvo, lahko postane podporni član. Podporni član Društva za pomoč 3ŽO je lahko vsaka poslovno sposobna oseba, ki podpira namen in delovanje društva ter prostovoljno izrazi željo postati podporni član. S podpisom se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in etičnim kodeksom Društva za pomoč 3ŽO in podprl naše delovanje z letno članarino v vrednosti 10 EUR. 

Podporni člani imajo pravico, da sodelujejo pri dejavnostih društva, se enkrat letno sestanejo na rednem zboru članov, so izvoljeni v organe društva, kandidirajo za redno članstvo, prejemajo posebne ugodnosti (boni, cenejše vstopnice, brezplačna udeležba na izobraževanju, nižja cena storitev…), podajo predloge v knjigo pohval in pritožb. Obenem imajo dolžnost varovati in razvijati ugled društva, se zavzemati za njegov program, upoštevati sklepe organov društva ter biti zagovorniki pravic starejših. Vodstvo društva so dolžni obveščati o spremembah, dopolnitvi, omejitvi obdelave, izbrisa, prenosljivosti osebnih podatkov, ali o prenehanju članstva.

KAKO POSTANEM ČLAN?

1. Izpolnite pristopno člansko izjavo.

2. Nakažite članarino (10 EUR) na društven TRR  SI56-6100-0002-4923-333, sklic SI00 5000-2021.