Članstvo

ČLANSKA STRUKTURA TEMELJI NA PODPORNIH ČLANIH IN REDNIH ČLANIH

Vsakdo, ki prvič vstopa v društvo, lahko postane podporni član. Podporni član Društva za pomoč 3ŽO je lahko vsaka poslovno sposobna oseba, ki podpira namen in delovanje društva ter prostovoljno izrazi željo postati podporni član. S podpisom se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in etičnim kodeksom Društva za pomoč 3ŽO in podprl naše delovanje z letno članarino v vrednosti 10 EUR. 

Podporni člani imajo pravico, da sodelujejo pri dejavnostih društva, se enkrat letno sestanejo na rednem zboru članov, so izvoljeni v organe društva, kandidirajo za redno članstvo, prejemajo posebne ugodnosti (boni, cenejše vstopnice, brezplačna udeležba na izobraževanju, nižja cena storitev…), podajo predloge v knjigo pohval in pritožb. Obenem imajo dolžnost varovati in razvijati ugled društva, se zavzemati za njegov program, upoštevati sklepe organov društva ter biti zagovorniki pravic starejših. Vodstvo društva so dolžni obveščati o spremembah, dopolnitvi, omejitvi obdelave, izbrisa, prenosljivosti osebnih podatkov, ali o prenehanju članstva.

KAKO POSTANEM ČLAN?

1. Izpolnite pristopno člansko izjavo.

2. Nakažite članarino (10 EUR) na društven TRR  SI56-6100-0002-4923-333, sklic SI00 5000-2023.