Še posebej prisrčno pozdravljam vse sodelavce in prostovoljce, oslabele in bolne, vse urejene družine in vsa razdrta družinska ognjišča, vse iz družbe odrinjene osamljence in vse iskalce lepega in dobrega