Zagovorništvo na domu v Sloveniji

BREZPLAČNI PROGRAM DRUŠTVA ZA POMOČ 3ŽO

Program Zagovorništvo za starejše v Sloveniji predstavlja pomoč uporabnikom v tistem trenutku njihovega življenja, ko izgubijo vpliv nad dogajanjem v svojem življenju, zaradi poškodbe, zaradi osamljenosti in drugih zdravstvenih stanj (izgorelost, depresija), ki trenutno vplivajo na nemoč posameznika. Z njim želimo pomagati ljudem, da pridobijo vedenje in energijo za reševanje svojih osebnih stisk in težav, ki jih imajo zaradi zmanjšane mobilnosti, nepoznavanja spremenjenih postopkov, uporabe novih načinov komunikacije in tehnologije. Naš cilj je aktivno reševanje akutne težave ali perečega problema, ki zahteva poglobljen uvid v okoliščine in predstavlja za uporabnika velikokrat edini vir pomoči.¸

V času našega delovanja smo zaznali veliko potreb po pomoči starejšim osebam, ki so v danem trenutku preprosto izgubljeni v poplavi hitrih in spreminjajočih se informacij. Za njih smo zagovorniki njihovih želja in pravic, ki jih imajo v skladu z zakonodajo, do svojih bližnjih in do družbe.

Program zagovorništva je namenjen prepoznavanju hujše stiske uporabnikov, pregledu informacij in realnih rešitev ter postavitev cilja za razrešitev stiske.

Program Zagovorništvo za starejše na domu v Sloveniji ni omejen na uporabnikovo vrsto bolezni, invalidnosti ali socio-demografske kazalce (spol, izobrazba, zaposlitveni status, zakonski stan, religija, lokacija bivanja, velikost gospodinjstva, mesečni dohodek, spolna usmerjenost…).

Pogoji za vključitev uporabnika v program:

  • Starost nad 65 let,
  • Stalno prebivališče v RS,
  • Aktivno sodelovanje: Ob prvem brezplačnem obisku, se vključi v program 1 uro na teden zaporedne 3 mesece,
  • Sodelovanje uporabnika v evalvaciji. 

 

V primeru ugotovljene in izražene kritične potrebe/stiske po zagovorništvu uporabnika, ki ogroža njegovo življenje in/ali premoženje, nudimo brezplačno obravnavo s socialnovarstvenim programom “Zagovorništvo za starejše osebe na domu v Sloveniji” , ki ga razvijemo v sklopu društva.

Za sofinanciranje programa pridobivamo sredstva z donacijami, organizacijo humanitarnih dogodkov ter kandidiramo za sofinanciranje na javnih razpisih mestnih občin in ministrstev.


Program Zagovorništvo za starejše na domu v Sloveniji poleg psihosocialnega svetovanja in informiranja vključuje tudi brezplačne mesečne samopomočne skupine. Te so namenjene starejšim osebam, družabnikom, prostovoljcem, mladim, osebam z ovirami, osebam z demenco in drugim ranljivim skupinam. Potekajo vsako prvo sredo v mesecu med 11. In 13.uro v spominskem ateljeju Stojana Batiča v Ustvarjalnem centru Švicarija (MGLC), Pod turnom 4, 1000 Ljubljana. Samipomočne skupine nosijo značaj interaktivnih tematskih delavnic, ki potekajo v manjši skupini. Na njih odstiramo aktualno problematiko in dogajanje, izvajamo gibalne vaje, kognitivne vaje, vaje za sproščanje. Udeležencem omogočamo tudi sodelovanje v dinamičnih razpravah, prebiranje življenjskih zgodb, poezije in literature, likovno in grafično ustvarjanje, igranje družabnih iger in prepevanje ljudskih pesmi ob spremljavi harmonike. Samopomočne skupine prilagodimo tudi potrebam in željam udeležencev. 

KAKO DO STORITVE

Povpraševanje po zagovorništvu nam lahko posredujete na elektronski naslov: info@drustvozapomoc.si, preko spodnjega obrazca, preko svetovalnega telefona: 01-810-93-10 ali poslanega sporočila na družbenih omrežjih (Facebook stran Društvo za pomoč). 

Prispela povpraševanja ažuriramo vsakodnevno. O razpoložljivosti termina vas obvestimo najkasneje v 3 delovnih dneh. V primeru, da vam zagovorništva trenutno ne moremo zagotoviti, vas uvrstimo na čakalno listo ali posredujemo kontakt sorodne organizacije.