POSLANSTVO

Ekipa Društva za pomoč 3ŽO je usmerjena v pomoč in podporo sočloveku

Naše delo je usmerjeno v pomoč in podporo uporabnikom pri aktivnostih razvijajočega se socialnovarstvenega programa družabništva in zagovorništva ter v storitve pomoči pri gospodinjskih, vrtnih ali hišnih opravilih na vašem domu.

Z individualnim pristopom pomagamo starejšim ohranjati dejavno in neodvisno vlogo ter krepiti občutek moči za reševanje stisk in težav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.

S pridobljenim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami se trudimo ohranjati dostojanstvo in integriteto uporabnikov, z občutkom za sočloveka, želimo razumeti njihove edinstvene življenjske zgodbe, ki jih živijo.

Ob prvem obisku bomo z individualnim načrtom začrtali temeljne aktivnosti družabništva ali zagovorništva, preko katerih boste obnovili že opuščene veščine, se naučili novih, lažje in hitreje dostopali do storitev v skupnosti, si povrnili zaupanje v svoje sposobnosti in občutek koristnosti, obenem pa povečali samostojnost ter postali aktivnejši in enakopravnejši člani v skupnosti. 

Prav tako se ukvarjamo z družbenimi vprašanji neenakosti in diskriminacije starejših, opozarjamo na pojav starizma v družbi, premajhen obseg in ne-izgrajen sistemski načrt oskrbe starejših na domu, neusklajeno kadrovsko politiko ter nedorečeno in neusklajeno zakonodajo na socialnovarstvenem področju. Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju se povezuje z drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami ali pomembnimi državnimi institucijami za boljšo informiranost in ozaveščenost uporabnikov. 

Za vse starejše, ki nas pokličete ali nam pišete ter izrazite potrebo po pomoči, imamo na voljo brezplačen obisk strokovnjakov na vašem domu. Z njim določimo prednostne cilje našega sodelovanja, kateri zasledujejo vaše potrebe, interese, želje in notranje potenciale. 

Udejanjamo naše vrednote zaupanja, zanesljivosti in zvestobe ter ugotavljamo, da je zadovoljstvo uporabnikov ob druženju, informiranosti, obnavljanju znanja in veščin, ob zagotavljanju prilagojene ponudbe socialnovarstvenih storitev za vse starejše, ne glede na zdravstvene in socialne omejitve, vredno vsega našega truda.

VIZIJA

Želimo živeti v prijazni, humani, vključujoči družbi ter v krogu razumevajočih ljudi. Prizadevamo si za ohranjanje vrednot vseživljenjskega učenja, medgeneracijske solidarnosti, družbene odgovornosti ter pozitivne naravnanosti k reševanju stisk in težav starejših oseb. Sedaj jih rešujemo mi, nekoč jih bodo reševali naši otroci, zato je pomembno, da ustvarjamo pozitiven zgled ter kulturo bivanja v slovenskem prostoru, v katerem starejši ljudje, niso odtujeni, ampak enakopravno sodelujejo in kakovostno preživljajo pozno starost tretjega življenjskega obdobja, v njim poznanem okolju.

EKIPA

Smo ekipa ljudi, ki s svojim znanjem in izkušnjami s področja družabništva, zagovorništva, vodenja projektov, organizacije dogodkov, financ in komunikacije z ljudmi, zagotavljamo celostno in profesionalno preventivno strokovno podporo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z vami razvijamo potenciale in spodbujamo samostojnost in vključenost starejših v lokalna okolja.

Naša ekipa zajema širino znanj in izkušenj, vendar je hkrati vsak posamezni član ekipe pomemben člen v skupnem prizadevanju pri pomoči starejšim na domu. Zato z ekipo gradimo temelje na vrednotah zaupanja, zanesljivosti in ohranjanju človekovega dostojanstva ter spodbujamo drug drugega k osebnem in strokovnem razvoju.  S tem ustvarjamo pozitivne odnose v znotraj društva in navzen do naših članov, prostovoljcev, uporabnikov ter donatorjev in drugih podpornikov ali isto mislečih ljudi v drugih organizacijah, s katerimi sodelujemo in se povezujemo. 

KNJIGA VTISOV

Alja

Bravo in veliko uspeha vam želim!

Metka

Prvovrstno, mega pohvale. Pravi in odgovorni ljudje.

Ivica, 92

Zares sem vam hvaležna, da ste se spomnili in ste slikali grob, sedaj lahko večkrat pogledam sliko. Lepo od vas. Ko bo lepše vreme bova zopet šli urediti grob. To mi sedaj veliko pomeni.

Tanja

Tako globoko hvaležna, da sem včeraj lahko pela in povezovala prireditev za Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju na Ljubljanskem Gradu, ki je govorila ravno o hvaležnosti. Thank you for the music, res. Besedilo Abbe po hudi koronski suši razumem bolj kot kdajkoli. Tole je pa Orion – ena meni ljubših popevk.

TRANSPARENTNOST DELOVANJA

PRIHODKI DRUŠTVA V 2021EUR%
Skupaj prihodki v 20211.925,00100 %
Donacije1.260,0065 %
Članarine70,004 %
Prihodki od prodaje storitev (družabništvo, storitve na domu)595,0031 %
ODHODKI DRUŠTVA V 2021 EUR %
Skupaj odhodki v 2021 1.644,08 100 %
Stroški blaga, materiala in storitev 1.644,08 100 %