POGOVORNI VEČER Z MLADIMI PROSTOVOLJCI Young Caritas Slovenia O UČENJU MEDGENERACIJSKE KOMUNIKACIJE

V sredo, 15.3.2023, je Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju sodelovalo v pogovornem večeru z mladimi prostovoljci Slovenske Karitas na temo Učimo se medgeneracijske komunikacije.

➡️ Predstavili smo družabništvo, ki v okviru pomoči na domu postaja vse bolj cenjena oblika socialnovarstvene storitve v okviru dolgotrajne oskrbe in je glede na hierarhično lestvico zadovoljevanja potreb enako pomembna pri kakovosti in smiselnosti bivanja.

➡️ Izpostavili smo tudi problem starizma in njegov vpliv na dojemanje in vedenje do starejših oseb, ki je pogosto neupravičen, pokroviteljski ali diskriminatoren. V prijetnem razgovoru smo izpostavili komunikacijske veščine, ki prostovoljcu pomagajo vzpostaviti spoštljiv in vzajemen odnos s starejšo osebo, opozorili pa tudi na teme, ki v starejših prebudijo negativna občutja, zato se jim raje izognemo ali preusmerimo pozornost v pozitivne tematike.

➡️ Uporabnica je delila svoj pogled na mlajše generacije, kako vidi povezovanje med mladimi in starejšimi v luči izmenjave izkušenj in prenosa znanja, predvsem pa pristen in iskren pogled na starost, ki poleg kroničnih bolezni in upada sposobnosti prinaša mnogotere izzive. Mladi prostovoljci lahko starejšemu prinesejo svežo energijo, pozitivno naravnost in z igrivostjo pomagajo odložiti skrbi na stran, starejši pa mlade naučijo, kako krmariti svoje izzive življenja. Njihova bogata zapuščina modrosti je tista, ki mladim da uvid v to kaj nas čaka in kaj je potrebno v družbi spremeniti, da se bomo tudi mi, ko bomo starejšimi, počutili spoštovane, slišane in sprejete.

➡️ Strinjali smo se, da lahko iz vsakega življenjskega obdobja potegnemo vrline, za večjo povezovanje pa poskrbimo z naborom vzgojno-izobraževalnih vsebin že od predšolske vzgoje naprej. Veliko manevrskega prostora ponujajo odprti in razširjeni programi, prav tako tematske delavnice za starejše, ki jih izvajajo različne nevladne organizacije.

➡️ Sklenili smo, da je v mladih velik potencial ter da je od vrednot posamezne organizacije odvisno, kako so v njej sprejeti. Veseli nas tudi dejstvo, da si nevladne organizacije prizadevajo pri uravnoteženju ravnovesja med številom mladih in starejših prostovoljcev.

➡️ Povzeli smo, da se odnos mladih do starejših izboljšuje, prav tako manjša prepad med generacijami, seveda pa se bomo morali vsi truditi, da ohranjamo vrednote solidarnosti v celotni družbi od najvišjih odločevalcev do slehernega posameznika. V sklepnem delu smo nanizali tudi nekaj primerov iz vsakdanjega življenja, drobne pozornosti, s katerimi lahko starejši osebi polepšamo dan. Za to ne potrebujemo veliko, le voljo, empatijo, potrpežljivost in sprejemanje osebe, takšne kot je. In tudi zahvala, ki jo boste prejeli od starejše osebe, bo iskrena, neopisljiva in vas bo notranje obogatila.

Zahvaljujemo se za povabilo, topel sprejem in prijeten večer!