Prostovoljstvo

SMO PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA

Društvo za pomoč 3ŽO je vpisano v register prostovoljskih organizacij z dnem 2.11.2020 pod številko: 10575-4124243000. 

Zaradi zagotavljanja strokovne podpore in izobraževanj prostovoljcev, se je društvo vključilo  v mrežo prostovoljskih organizacij z namenom skladnosti delovanja na področju prostovoljstva z Zakonom o prostovoljstvu in se s tem zavezalo k spoštovanju Etičnega kodeksa prostovoljstva. Društvo je vpisano v mrežo prostovljskih organizacij pri Slovenski Filantropiji in je pridobilo srebrni zNank prostovOljske organizacije.

Želimo si ustvariti mrežo prostovoljcev in prostovoljk, ki bi sodelovala pri izvajanju programa Družabništvo za starejše v Sloveniji, pri izvajanju projektov in pri delovanju društva, kot organizacijska, vsebinska in druga pomožna dela.

Za namene beleženja opravljenega dela uporabljamo spletno aplikacijo za vodenje evidenc prostovoljstvo. org, ki ima možnost izpisa Prostovoljskega poročila, ki ga je potrebno predložiti vsako leto na AJPES.

KOT NAŠ PROSTOVOLJEC BOŠ ...

Naloge prostovoljca so raznolike, zmeraj pa izpopolnjujože tako za prostovoljca kot uporabnika/starejšo osebo.

Kaj pa naši prostovoljci pridobijo?

ENKRATNI PROSTOVOLJCEV

sodeluj na enkratnih večjih dogodkih

VEČKRATNI PROSTOVOLJEC

postani družabnik in osreči nekoga