Uporabne povezave

UPORABNE POVEZAVE ZA POZNAVANJE IN KORIŠČENJE PRAVIC

SOCIALNO VARSTVO

POMOČ NA DOMU

NAMESTITEV V INSTITUCIONALNEM VARSTVU

TERMINSKI PLAN IZPLAČIL SOCIALNIH TRANFERJEV V LETU 2022

DENARNA POMOČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO VARSTVO

PRAVICE IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

ZPIZ  OBRAZCI

  • OBRAZCI – obrazci za elektronsko oddajo vlog na ZPIZ:
    • pokojnine,
    • invalidsko zavarovanje,
    • izračuni –  pokojninske dobe, pogojev, višina,
    • zavarovanja in prispevki, …

LETNI DODATEK 2022