ZAKAJ JE POMEMBNO GOVORITI O STARIZMU

V svetovnem poročilu o starizmu (Global report on ageism – https://www.who.int/…/combattin…/global-report-on-ageism), izpostavljajo, da ima starizem ali staromrzništvo resne in daljnosežne posledice na posameznikovo zdravje, počutje in pravice. Pri starejših osebah je starizem močno povezan s krajšo pričakovano življenjsko dobo, slabšim fizičnim in duševnim zdravjem, počasnejšim okrevanjem po bolezni in s kognitivnim upadom. Starizem zmanjšuje kakovost bivanja starejših in izražanja lastnega mnenja, povečuje socialno izključenost in osamljenost na eni strani kot porast zlorab in nasilja na drugi strani.

Starizem vpliva na to, kako mislimo, čutimo in ravnamo do drugih glede na starost. Svetovna zdravstvena organizacija si skupaj s 194 članicami prizadeva razvijati politike in s svetovno kampanjo za premagovanje starizma (Global Campaign to Combat Ageism).

spreminjati miselnost o tretjem življenjskem obdobju in pomaga soustvarjati svet, prijazen vsem generacijam. Vsakdo izmed nas lahko v omenjeni kampanji prispeva svoj del. Vabljeni k sodelovanju v anketi https://share.decadeofhealthyageing.org/ageism-haveyoursay z namenom zbiranja podatkov, primerov dobrih praks, oblikovanja dogodkov ozaveščanja, programov usposabljanja, izmenjave izkušenj o odpravi starostne diskriminacije na vseh življenjskih področjih.

#AWorld4AllAges